Home | Mapa stránek

 

DOOM UMĚNÍ

DOOM UMĚNÍ (2002)
3D akční hra

IV. klauzurní práce na téma „vztahy“

Doom umění je reakcí na aktuální dění na FaVU, které je
poznamenáno očekáváním blížící se restrukturalizace. Práce si
nečiní nárok na realistický model školy; snaží se spíše vystihnout
atmosféru osobních střetů, a proto je koncipována jako přerod
mezi FaVU a ponurým krvelačným doupětem. Samotný název
"Doom umění" (čti dům umění) již předznamenává příslušnost k
třídě 3D akčních her, takzvaných "doomovek" či "stříleček". Nutno
podotknout, že ve hře není zakódováno žádné pozitivní poselství v
podobě nástinu řešení současné situace na FaVU. Hra však jako
taková má svůj účel, pro nějž je výstižné motto celého projektu:
"Kdo si hraje, nezlobí." Jeho interpretace pro pedagogy se
nachází přibližně v tom, aby svoji osobní zaujatost odreagovali v
této hře a diskuse o budoucím směřování školy vedli již ve
věcnější rovině, a pro studenty v tom, aby si, ještě než se pustí do
kritiky osob zodpovědných za transformaci školy, sami mohli
vyzkoušet o jak nelehký úkol se vlastně jedná.

CD-ROM je vytvořený v programu QuArK 6.2 editací hry Quake 2

Vrátnice na Údolní

Chodba, 1. patro

Richard Fajnor

Tomáš Ruller

Petr Kvíčala, Peter Rónai

Chodba, 1. patro

 

DOOM Umění