Home | Mapa stránek

 

GREENPEACE

GREENPEACE (2000)
webová stránka

I. klauzurní práce na volné téma

Tato stránka byla zaregistrována v několika českých
vyhledávačích jako Greenpeace homepage. Tvůrčí úmysl by se
dal shrnout do hesla: "naser a pobav". Účelem bylo poukázat na
možnost a nutnost zpochybnění i takových společenských
struktur, které svoji existenci zakládají na objektivně pozitivních
hodnotách.