Home | Mapa stránek

 

BLÍŽ NEŽ VAŠE MYŠ

BLÍŽ NEŽ VAŠE MYŠ (2003)
sociologický experiment

V. klauzurní práce na téma „hybrid multimedia workspace“

Jedním z hlavních motivů projektu sbírání vzorků špíny z
počítačových myší na FaVU byla možnost osobního kontaktu se
členy FaVU ze vzdálených atelierů či pracovišť. Proces sbírání se
v krátké době stal velmi intimním, neboť každá jednotlivá špína
začala mít díky své odlišnosti od jiných velkou výpovědní hodnotu
o místě svého původu či jejím dřívějším majiteli.
Po sesbírání špíny z 57 myší na FaVU jsem archivované vzorky
rozvěsil na 8 školních nástěnek spolu s informací o vypsání
soutěže o hodnotné ceny z oblasti výpočetní techniky (myšleno
podložky s mým motivem). Záměr této akce "věšení špinavého
prádla" spočíval v druhotném zužitkování sesbíraných vzorků pro
vytvoření zpětné vazby mezi jednotlivými majiteli špín navzájem a
také mezi nimi a mnou.
Dovršení projektu se rýsuje v myšlence vytvoření jistého
přenositelného řádného či volnějšího herního systému, šablony,
specifické kancelářské hry či celého balíku her, které budou
postaveny na práci se špínou z myší jednotlivých zaměstnanců.

         

Motiv první podložky pod myš / Motiv druhé podložky pod myš

       

Ukázka vzorků špíny na školní nástěnce