Home | Mapa stránek

 

POKOJ

POKOJ (2004)
poetická flash animace

IX. klauzurní práce na téma „vizualizace textu“

Poté, co byla moje předchozí práce vytvářena především hlavou,
rozhodl jsem se tentokrát svěřit vše mému srdci.
Pokoj je interaktivní pásmo vlastních básní. Divák má možnost dle
své volby zhlédnout tři až dvanáct básní, než se odeberu ke
spánku.

Pro spuštění prosím pokračujte

zde