[ články | knihy | rozhovory | o projektu ]  
 

 

Knih nejsou recenzovány a poznámky k nim uvedené představují spíše útržkovité myšlenky nebo citace, které se autorovi těchto stránek zdály přínosné. Případnému čtenářovi proto mohou sloužit jen jako letmé skici bodů, ve kterých se obsah té které knihy pohybuje..