[ články | knihy | rozhovory | o projektu ]  
 

 

~ Popis projektu ~

Pojmenování RGB bylo zvoleno jednak pro svoji příslušnost k počítačovým zobrazovacím systémům a také jako symbol pro ty, kteří mají snahu nahlížet svět jinak než černobíle. Stránky RGB poskytují prostor k publikaci textů napříč širokým spektrem témat a je pouze na čtenáři samotném, aby hledal a případně nalezl jejich sjednocující linii. Stěžejním názorovým východiskem autora projektu je filosofie Radikálního konstruktivismu.