Home | Mapa stránekČTYŘLÍSTEK SPECIÁL - ZÁPISKY Z PODZEMÍ

________________________________________________

Mé zvláštní číslo Čtylístku je interpretací Dostojevského knihy Zápisky z podzemí, bylo vydáno v omezeném nákladu 200 ks.

Čtyřlístek Zápisky z podzemí je neprodejný!
Posledních pár výtisků, které jsem měl téměř deset let schované v šuplíku, nabízím nyní sběratelům výměnou za originální stará čísla Čtyřlístku do roku 1975 (tedy za čísla 1 až 39), která mi chybí ve sbírce. Pokud máte o výměnu zájem, kontaktujte mě.
Každý exemplář Čtyřlístku Zápisky z podzemí je označen číslem a autorsky signován.


Celý projekt se stal naplní mé bakalářské práce. K dispozici je podrobná obhajoba projektu a také oponentský posudek. Dále pro zajímavost přikládám vyjádření redakce časopisu Čtyřlístek na můj "věnovací" dopis a konečně též i moji reakci na výše uvedený rozpačitý dopis redakce Čtyřlístku.

Oprava: telefonní číslo uvedené na předposlední straně výtisku je zastaralé. V současnosti používám telefon s číslem
+420 608 167 070.

Sbírkové konto Pomozte dětem!1.5.2009 - Rozhodl jsem se nabídnout k účelům CHARITATIVNÍ AUKCE jeden archivní exemplář Čtyřlístku „Zápisky z podzemí“(výtisk 24/200). Veškerý výtěžek z této aukce 1225,- Kč byl poukázán na sbírkové konto Pomozte dětem!: 505333505/5500

Koutek pro dětské čtenáře - Milé děti, jistě byste nevěřily, kam až všude naši přátelé s Čtyřlístkem speciál cestovali. Pinďa pro Vás z některých obzváště podařených výletů udělal alespoň pár fotografií (ABC, Neviditelný pes, Komiks a ještě jednou Komiks, Špálova Galerie).